Loading...

เข้าศึกษาดูงานในโครงการทัศนศึกษาเพื่อวางแผนการศึกษาต่อ

กิจกรรมภายใน | 28/02/2567 | Admin

...
เข้าศึกษาดูงานในโครงการทัศนศึกษาเพื่อวางแผนการศึกษาต่อ

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำโดย นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้องรับ คุณครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านยะพอ เข้าศึกษาดูงานในโครงการทัศนศึกษาเพื่อวางแผนการศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567