ประกาศ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565 รอบเก็บตก ไม่จำกัดเกรด เลือกครบ 3 สาขาเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 8 – 24 เมษายน 2565ผ่านเว็บไซต์ https://apply.maesod.ac.th ประกาศรายชื่อ 25 เมษายน 2565 ในเว็บไซต์รับสมัคร ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินออนไลน์สำหรับผู้มีรายชื่อ 26 – 28 เมษายน 2565 ส่งเอกสารและใบมอบตัวจากระบบ 2 – 6 พฤษภาคม 2565 ส่งได้ทั้งแบบไปรษณีย์หรือขนส่งอื่นๆ รวมถึงจัดส่งด้วยตนเองที่วิทยาลัย