Loading...

โครงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

กิจกรรมภายใน | 09/08/2565 | Admin

...
โครงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์ศิริ รองผู้อำนวยวการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในโครงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในหัวข้อเรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพคอนเทนต์ออนไลน์ในยุคดิจิทัล โดยมี คุณ ศรณ์ภพ พงษ์วีระพัฒน์ เจ้าของเพจ "หลินปิง กินเที่ยว" เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องอาเซียน ตึกวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด Maesod Technical College