วันที่ 8-9 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด