วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ จัดโครงการอาชีวะบริการ ให้บริการ ตรวจเช็ค บำรุงรักษา รถจักรยานยนต์ เช่น เติม ถ่าย น้ำมันเครื่อง เช็คลมยาง ปรับตั้งโซ่ เปลี่ยนหลอดไฟหน้าเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการขีบขี่บนท้องถนน