วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ ร่วมรงณรงค์ สวมหมวกกันน็อก 100 เปอร์เซนต์ ในสถานศึกษา