วันที่ 5 กันยายน 2565 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ร่วมยินดีต้อนรับ อาจารย์อินทรธิรา คัมภีระ และทวีวัฒน์ สุภารส คณะทีมหนุนเสริม กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด