วันที่ 2 กันยายน 2565 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด และนาง ภครภร แก้วโชติ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมโครงการเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่ออาหารกลางวัน นักเรียนโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ ระหว่างวันที่ 2 - 4 กันยายน 2565 วิทยากรจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก นายอดิธร สังฆจันทร์ รองผู้อำนวยการฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด