วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฏหมายแก่ประชาชนการคุ้มครองสิทธิผู้ติดเชื้อเอดส์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด