วันที่ 23 ตุลาคม 2565 นางภครพร แก้วโชติ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด