เมื่อวันที่ 21 - 24 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด งานโครงการพิเศษ ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพผู้เรียนอาชีวศึกษา โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา Fix it จิตอาสา ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ.โรงเรียนบ้านน้ำหอม ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด