วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพร่วมกับ นางสาวกนกรส กรณ์สนธิ์ นักเรียนสาขาวิชาโลจิสติกส์ ที่ได้รับรางวัลนักเรียน พระราชทาน ประจำปี 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด