วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา มอบโล่เชิดชูเกียรติ ให้กับสถานประกอบการที่ร่วมกันจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ณ บริษัท ที.เค.การ์เม้นท์ แม่สอด จํากัด