วันที่ 31 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และเปิดประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย โดยมีนายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เป็นประธานเปิด การประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกกรมในครั้งนี้ ณ โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด