Loading...

นายเดโชวัต ทักคุ้ม ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมหารือดำเนินการสรรหาประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

กิจกรรมภายใน | 02/11/2565 | Admin

...
นายเดโชวัต ทักคุ้ม ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมหารือดำเนินการสรรหาประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมหารือดำเนินการสรรหาประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ณ ห้องประชุมสกุโณทยาน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 จังหวัดพิษณุโลก