วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บคุลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เนื่องในโอกาสได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ด้วยความยินดียิ่ง ?? ??