วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้รับมอบของบริจาค จากนายอาจินต์ ฤทธิดำรงการ ตัวแทนศิษย์เก่าแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช.36 ปวส. 38 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตตาก และ นายอานนท์ ทองพรม ตัวแทนศิษย์เก่า คอ.บ.คอมพิวเตอร์. 40 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลคลองหก มอบชุดฝึก PLC ให้กับแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด