Loading...

นายเดโชวัต ทักคุ้ม ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าพบ ท่านอุดร ตันติสุนทร

กิจกรรมภายใน | 03/01/2566 | Admin

...
นายเดโชวัต ทักคุ้ม ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าพบ ท่านอุดร ตันติสุนทร

วันที่ 3 มกราคม 2566 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าพบ ท่านอุดร ตันติสุนทร เพื่อมอบกระเช้าผลไม้และขอพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566 ณ มูลนิธิตันติสุนทร อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก