Loading...

นายเดโชวัต ทักคุ้ม ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it center)

กิจกรรมภายใน | 03/01/2566 | Admin

...
นายเดโชวัต ทักคุ้ม ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it center)

วันที่ 3 มกราคม 2566 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it center) เทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2566 วิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ณ สถานีบริการน้ำมัน PT สาขาตาก 1 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก