Loading...

นายเดโชวัต ทักคุ้ม ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ ประธานเปิดโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ชมรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรมภายใน | 06/01/2566 | Admin

...
นายเดโชวัต ทักคุ้ม ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ ประธานเปิดโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ชมรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 6 มกราคม 2566 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ ประธานเปิดโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ชมรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด