Loading...

นายเดโชวัต ทักคุ้ม ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ กล่าวต้อนรับคณะวิทยากร จากศูยน์ฝึกยานยนต์คาร์คอนเชียงราย

กิจกรรมภายใน | 06/01/2566 | Admin

...
นายเดโชวัต ทักคุ้ม ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ กล่าวต้อนรับคณะวิทยากร จากศูยน์ฝึกยานยนต์คาร์คอนเชียงราย

วันที่ 6 มกราคม 2566 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ กล่าวต้อนรับคณะวิทยากร จากศูยน์ฝึกยานยนต์คาร์คอนเชียงรายและให้โอวาทกับนักเรียนนักศึกษาแผนกช่างยนต์ ณ ห้องประชุมอาเซียนวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด