Loading...

นายนุพล ไชศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เป็นประธานเปิด โครงการค่ายการเสริมทักษะ การสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ นักเรียนที่ได้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง? รุ่นที่ 3

กิจกรรมภายใน | 07/01/2566 | Admin

...
นายนุพล ไชศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เป็นประธานเปิด โครงการค่ายการเสริมทักษะ การสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ นักเรียนที่ได้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง? รุ่นที่ 3

นายนุพล ไชศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เป็นประธานเปิด โครงการค่ายการเสริมทักษะ การสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ นักเรียนที่ได้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง? รุ่นที่ 3? ปี2564? (กสศ.) ในวันเสาร์ที่? 7 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ณ? หอประชุม?วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด