Loading...

นายนุพล ไชศรีจันทร์ รอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เป็นประธานในพิธีเปิด

กิจกรรมภายใน | 12/01/2566 | Admin

...
นายนุพล ไชศรีจันทร์ รอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เป็นประธานในพิธีเปิด

วันที่ 12 มกราคม 2566 ชมรมวิชาชีพ ช่างยนต์ ได้ดำเนินโครงการอบรมวิจัย เบื้องต้น โดยได้รับเกียรติจาก นายนุพล ไชศรีจันทร์ รอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ให้ นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ เทคนิค การจัดทำโครงการ และการเขียนงานวิจัย โดย จัด ณ ห้องประชุม อาเซียน อาคารวิทยบริการ ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น.