Loading...

ยินดีต้อนรับ นายอดิธร สังฆจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

Hotnews | 6/2/2566 0:00:00 | Admin

...
ยินดีต้อนรับ นายอดิธร สังฆจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นายเดโชวัต ทักคุ้ม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ยินดีต้อนรับ นายอดิธร สังฆจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด