Loading...

นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ

กิจกรรมภายใน | 06/02/2566 | Admin

...
นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ยินดีต้อนรับ คณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และรับมอบครุภัณฑ์สื่อการสอนเครื่องกัดซีเอ็นซี มอนิ่งแบบ 3 แกนควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด