Loading...

โครงการกีฬาสีภายในวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมภายใน | 9/2/2566 0:00:00 | Admin

...
โครงการกีฬาสีภายในวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2566 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ ประธานเปิดกิจกรรมโครงการกีฬาสีภายในวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด