Loading...

โครงการอบรมเพื่อการพัฒนาองค์กรและเพิ่มศักยภาพด้านทักษะการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมภายใน | 13/02/2566 | Admin

...
โครงการอบรมเพื่อการพัฒนาองค์กรและเพิ่มศักยภาพด้านทักษะการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดโครงการอบรมเพื่อการพัฒนาองค์กรและเพิ่มศักยภาพด้านทักษะการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นำโดยนายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประธานกรรมการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่