Loading...

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษา ของสาขาวิชาช่างยนต์

กิจกรรมภายใน | 17/02/2566 | Admin

...
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษา ของสาขาวิชาช่างยนต์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประธานกรรมการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ ประธานพิธีเปิดโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษา ของสาขาวิชาช่างยนต์ ได้รับการสนับสนุนมอบครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน จากบริษัทมิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด และยินดีต้อนรับคณะบริษัทมิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด