Loading...

ยินดีต้อนรับ คณะผู้ประเมิน คัดเลือก นักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมภายใน | 22/02/2566 | Admin

...
ยินดีต้อนรับ คณะผู้ประเมิน คัดเลือก นักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2565

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดยินดีต้อนรับ คณะผู้ประเมิน คัดเลือก นักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะกรรมการดังนี้ นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประธานกรรมการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ นายวันชัย โตมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี นางสาวหัตถาภรณ์ เสาร์เรือน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก นางสาวนฤมล แสงสมุทรใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยีตาก และ นายนุพล ไชศรีจันทร์ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด