Loading...

โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนทุน กสศ. ก่อนออกฝึกงาน รุ่นที่ 3

กิจกรรมภายใน | 28/02/2566 | Admin

...
โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนทุน กสศ. ก่อนออกฝึกงาน รุ่นที่ 3

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประธานกรรมการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ เปิดโครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนทุน กสศ. ก่อนออกฝึกงาน รุ่นที่ 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ร่วมยินดีต้อนรับและให้คำแนะนำแก่เด็กนักเรียนทุน กสศ. รุ่นที่ 3 ณหอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด