Loading...

พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมภายใน | 07/03/2566 | Admin

...
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 7 มีนาคม 2566 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประธานกรรมการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ ประธานเปิดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยคณะจัดหางานมาให้คำแนะนำกับนักเรียนนักศึกษาที่จบใหม่เรื่องการสมัครงาน ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด