Loading...

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

Hotnews | 8/3/2566 0:00:00 | Admin

...
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 8 มีนาคม 2566 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประธานกรรมการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ ประธานเปิดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 คณะผู้บริหารกล่าวรายงาน พร้อมด้วย ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด