Loading...

ยินดีต้อนรับและเข้าประชุมหารือการดำเนินงานแนวทางการจัดการศึกษา ป.ตรี

กิจกรรมภายใน | 11/04/2566 | Admin

...
ยินดีต้อนรับและเข้าประชุมหารือการดำเนินงานแนวทางการจัดการศึกษา ป.ตรี

วันที่ 11 เมษายน 2566 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ร่วมยินดีต้อนรับและเข้าประชุมหารือการดำเนินงานแนวทางการจัดการศึกษา ป.ตรี ร่วมกับ มทร.ล้านนาตาก ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด