Loading...

การประชุมผู้ปกครอง นักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

กิจกรรมภายใน | 21/04/2566 | Admin

...
การประชุมผู้ปกครอง นักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

วันที่ 21 เมษายน 2566 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการประชุมผู้ปกครอง นักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงเพื่อกรอกใบสมัคร และ เซ็นสัญญาทุนนวัตกรรม สายอาชีพชั้นสูง โดยมีนายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ให้โอวาส แก่นักเรียน ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด