Loading...

โครงการปฐมนิเทศ นักเรียนโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 27/04/2566 | Admin

...
โครงการปฐมนิเทศ นักเรียนโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ

วันที่ 27 เมษายน 2566 นายนุพล ไชศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศ สอบคัดเลือก สอบสัมภาษณ์ และทดสอบสมรรถนะร่างกายนักเรียนโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ(ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส) รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนางธนภรณ์ สีสุก และ นายอดิธร สังฆจันทร์ กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด