Loading...

กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมภายใน | 15/05/2566 | Admin

...
กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ขึ้นกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันเปิดภาคเรียนวันแรก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ณวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด