Loading...

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมภายใน | 18/05/2566 | Admin

...
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายอดิธร สังฆจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยนายนุพล ไชศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ให้โอวาสแก่นักเรียนนักศึกษา และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด