Loading...

โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

กิจกรรมภายใน | 18/05/2566 | Admin

...
โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายอดิธร สังฆจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประธานเปิดโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมอาเซียน วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด