Loading...

ยินดีต้อนรับคณกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติ ประจำปี 2566

กิจกรรมภายใน | 04/09/2566 | Admin

...
ยินดีต้อนรับคณกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 4 กันยายน 2566 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วม ยินดีต้อนรับคณกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติ ประจำปี 2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด