Loading...

โครงการอบรมผู้นำองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

กิจกรรมภายใน | 09/09/2566 | Admin

...
โครงการอบรมผู้นำองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วันที่ 9 – 10 กันยายน 2566 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูจัดโครงการอบรมผู้นำองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด และโครงการทัศนะศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อุทยานแห่งชาติลานสาง