Loading...

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง YSDN จังหวัดตากประจำปี 2566

กิจกรรมภายใน | 10/09/2566 | Admin

...
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง YSDN จังหวัดตากประจำปี 2566

วันที่ 9 - 10 กันยายน 2566 นายอดิธร สังฆจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง YSDN จังหวัดตากประจำปี 2566 ณ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดตาก