Loading...

โครงการ อบรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน นักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 4 ปี 2565

กิจกรรมภายใน | 18/09/2566 | Admin

...
โครงการ อบรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน นักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 4 ปี 2565

วันที่ 18 กันยายน 2566 นายนุพล ไชศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประธานเปิดโครงการ อบรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน นักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 4 ปี 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด