Loading...

กิจกรรมงานวันครูเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567

กิจกรรมภายใน | 15/01/2567 | Admin

...
กิจกรรมงานวันครูเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567

วันที่ 15 มกราคม 2567 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจัดกิจกรรมงานวันครูเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 ในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 และกล่าวคำปฏิญาณตนของครู โดยคำขวัญวันครูว่า "ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์" นายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน และ นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด “ให้โอกาส ให้ความรู้ ให้ทักษะ ให้งาน ด้วยวิญญาณครู” โดยมี คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด